YPT, Yvon's Paardentaxi

24/7 BEREIKBAAR VOOR SPOEDVERVOER 06-54242325

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Yvon’s Paardentaxi.

 

 1. Wij behouden ons het recht voor om ter plaatse te beslissen om een transport te weigeren als uw paard naar ons oordeel moeilijk te vervoeren en/of te laden is. Of geen conditie heeft voor het transport. Overigens dienen de gemaakte kosten dan wel voldaan te worden.
 2. U dient bij elk transport een geldig paardenpaspoort bij zich te hebben en/of  mee te geven. Dit is een wettelijk verplichting. Alle eventuele bekeuringen met betrekking tot het paardenpaspoort zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Er kunnen meerdere personen mee rijden.
 4. Het is wenselijk dat er tenminste 1 iemand meerijd in het geval van calamiteiten onderweg.
 5. Wij hebben een normale auto-inzittenden verzekering. Paarden zijn ook verzekerd tot een maximum bedrag van 12.500 euro.
 6. Uitsluitend  normale risico's welke men in het dagelijks verkeer loopt vallen onder de verzekeringspolissen. Voor alle andere risico's (zoals  bijvoorbeeld bij het laden en lossen) zijn wij niet aansprakelijk te stellen. Deze zijn dan ook niet verzekerd.
 7. Als opdrachtgever dient u zelf uw paard te laden en te lossen.
 8. Als opdrachtgever bent u altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door het paard aan het voertuig wordt aangebracht. Natuurlijk bedoelen wij niet een krasje op het schot dat daarvoor bedoeld is.
 9. Schade bij/aan derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Als uw paard bijvoorbeeld tijdens het laden tegen een naastgelegen auto komt, bent uzelf verantwoordelijk.
 10. Yvon’s paardentaxi en personen welke meehelpen en/of werken in opdracht van YPT kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan mens of dier.
 11. De afgesproken tijden van laden en lossen zijn streeftijden en dienen ter indicatie. U kunt ons dus nooit wachtgeld of dergelijke in rekening brengen.
 12. Voor het laden heeft u een half uur. Dit zit in het tarief verwerkt. Heeft uw paard langer nodig wordt er wachtgeld gerekend. Dit geld na het eerste half uur en wordt berekend per half uur of gedeelte hiervan.
 13. Voor het wachten op locatie (bv. Bij een dierenarts) wordt er na het 1ste uur wachtgeld in rekening gebracht.
 14. Bij slechte weersomstandigheden behouden wij ons het recht voor de rit te annuleren. U kunt ons hier geen kosten voor berekenen; het gaat immers om ieders veiligheid.
 15. Het annuleren van een afgesproken rit dient uiterlijk 48 uur van te voren te gebeuren; zo niet worden er annuleringskosten in rekening gebracht.
 16. Betaling geschied uitsluitend contant of met pin na aankomst op de gewenste lokatie.